title

MacBook Pro potrošnja baterije

PROVERA VAŠE BATERIJE I KADA JE POTREBNO ZAMENITI BATERIJU

Provera ciklusa baterije na apple laptopovima

Saznajte kako da proverite koliko ciklusa ima vaša baterija.

Program za proveru baterije na laptopu.

Apple Servis program za proveru baterije DOWNLOAD, kada skinete program dovoljno je samo da ga raspakujete iz ZIP fajla i da ga pokrenete.

provera stanja baterije macbook pro

provera stanja baterije macbook pro


О ciklusu baterije

Kada koristite Mac laptop, njegova baterija prolazi kroz faze punjenja. Ciklus punjenja se računa samo ako započnete punjenje i ukoliko se to punjenje završi sa 100% punom baterijom.
Na primer, možete jedan dan napuniti bateriju na 50% a drugi dan još 50% i to se računa kao jedan ciklus.
Baterije imaju ograničenu broj punjenja. Kada prekoračite taj limit baterija se mora zameniti novom. Možete koristiti bateriju nakon što dostigne maksiman broj ciklusa , ali možda ćete primetiti smanjenje trajanja baterije.
Znajući koliko punjenja ciklusa baterija ima i koliko je ostalo može pomoći da utvrdite kada je potrebna zamena baterije. Za najbolje performanse, zamenite bateriju kada dostigne svoj maksimum ciklusa .
Pratite ove korake da pristupite informacijama o vašoj Mac notebook bateriji, uključujući i ciklus count broj punjenja:

  1. Držite taster Option i kliknite na meni Apple. Odaberite Sistem Information .
  2. U odeljku Hardvare prozora Sistem Information, izaberite Power. Ciklus br punjenja i struja je navedena u odeljku o bateriji.

 

 


Identifikujte laptop

Ciklus baterije i njena granice variraju između Mac modela. Za pomoć identifikovanje vašeg Mac laptop, koriste tehničke specifikacije stranicu ili članke u nastavku.

  • Kako da se identifikujete MacBook modele
  • Kako da se identifikujete MacBook Air modele
  • Kako da se identifikujete MacBook Pro modele

Ciklus punjenja i ograničenja

Pogledajte tabelu u nastavku da biste videli ciklusa count limit za bateriju računara. Baterija se smatra oštećenom nakon što dostigne granicu:

 

Computer laptop Maximum Cycle Count
MacBook
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016)
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015)
MacBook (13-inch, Mid 2010)
MacBook (13-inch, Late 2009)
1000
MacBook (13-inch Aluminum, Late 2008) 500
MacBook (Mid 2009)
MacBook (Early 2009)
MacBook (Late 2008)
MacBook (Early 2008)
MacBook (Late 2007)
MacBook (Mid 2007)
MacBook (Late 2006)
MacBook (13-inch)
300
MacBook Pro
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013)
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)
MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
MacBook Pro (13-inch, Late 2011)
MacBook Pro (13-inch, Early 2011)
MacBook Pro (13-inch, Mid 2010)
MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013)
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)
MacBook Pro (Retina, Mid 2012)
MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)
MacBook Pro (15-inch, Late 2011)
MacBook Pro (15-inch, Early 2011)
MacBook Pro (15-inch, Mid 2010)
MacBook Pro (15-inch, 2.53 GHz, Mid 2009)
MacBook Pro (15-inch Mid 2009)
MacBook Pro (17-inch, Late 2011)
MacBook Pro (17-inch, Early 2011)
MacBook Pro (17-inch, Mid 2010)
MacBook Pro (17-inch, Mid 2009)
MacBook Pro (17-inch, Early 2009)
1000
MacBook Pro (15-inch Late 2008) 500
MacBook Pro (15-inch, Early 2008)
MacBook Pro (15-inch, 2.4/2.2GHz)
MacBook Pro (15-inch, Core 2 Duo)
MacBook Pro (15-inch Glossy)
MacBook Pro (15-inch)
MacBook Pro (17-inch, Late 2008)
MacBook Pro (17-inch, Early 2008)
MacBook Pro (17-inch, 2.4GHz)
MacBook Pro (17-inch Core 2 Duo)
MacBook Pro (17-inch)
300
MacBook Air
MacBook Air (11-inch, Early 2015)
MacBook Air (11-inch, Early 2014)
MacBook Air (11-inch, Mid 2013)
MacBook Air (11-inch, Mid 2012)
MacBook Air (11-inch, Mid 2011)
MacBook Air (11-inch, Late 2010)
MacBook Air (13-inch, Early 2015)
MacBook Air (13-inch, Early 2014)
MacBook Air (13-inch, Mid 2013)
MacBook Air (13-inch, Mid 2012)
MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
MacBook Air (13-inch, Late 2010)
1000
MacBook Air (Mid 2009) 500
MacBook Air (Late 2008)
MacBook Air
300